ARTYKUŁY

  klub
strona główna
aktualności
informacje
prasa
wydarzenia
wywiady
  liga
kadra
terminarz
mecze
tabela
  historia
kronika
resoviacy
1905...
Rzeszów
artykuły
  www
e-muzeum
foto
linki
kontakt
księga gości
forum

 

 

 

4.11.1911 r. I Walne Zgromadzenie KS Resovia

Przygotowania do Walnego Zgromadzenia rozpoczęły się już w lipcu 1911 r. W pracach komitetu założycielskiego uczestniczyło siedem osób: Alfred Kober, Józef Jedliczka, Mieczysław Arciszewski, Herman Kleinmann, Jan Kotowicz, Mieczysław Kwiatkowski i Stanisław Żmuda.
Wpisy do Koła Sportowego przyjmowano w godzinach od 18.30 do 19.30 (środy i soboty) w lokalu przy ul. Dąbrowskiego 1 (domu Stierera). Ustalono wówczas opłaty członkowskie: członek wspierający 10 koron/rocznie, członek zwyczajny 1 korona/kwartalnie, wpisowe 1 korona.
W sobotę 4 listopada 1911 r. odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Koła Sportowego „Resovia”. Spotkanie, które odbyło się w Sali Towarzystwa Szkoły Ludowej rozpoczął prezes komitetu organizacyjnego Alfred Kober. Prowadzący przedstawił zebranym historię koła, zakres działalności sportowej, sprawozdanie kasowe (saldo 21 kor. 38 hal.) oraz liczbę uczestników (59 uczestników, 42 członków).
Następnie przystąpiono do odczytania Statutu. Przy pierwszym punkcie przyjęto wniosek Leona Ślusarza: „ I. Walne Zgromadzenie stwierdza polski charakter Koła Sportowego”. Przyjęto również biel i czerwień za barwy klubowe. Po odczytaniu Walne Zgromadzenie przyjęło i zatwierdziło statut, który opracowany był już w  1907 roku.
Kolejnym punktem zebrania były wybory pierwszego, formalnego zarządu. Funkcję prezesa powierzono Alfredowi Koberowi (na zdjęciu).
O pierwszym oficjalnym prezesie KS Resovia wiemy niewiele. Był cesarsko-królewskim urzędnikiem pocztowym. Pochodził (podobnie jak obecny prezes Aleksander Bendkowski) ze Stanisławowa. W roku 1903 przeniósł się do Rzeszowa. Był aktywnym członkiem Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", Towarzystwa Szkoły Ludowej i Towarzystwa Kasynowego. Był zapalonym miłośnikiem aut i rajdów samochodowych. Prowadził również szkołę kierowców samochodowych. Kolejną jego pasją były pocztówki. Śledząc korespondencję zawartą na kartach jego kolekcji można odtworzyć fragmenty jego losów.

   
"Kochany Fredziu. Serdeczne życzenia Nowego Roku". Kartka z kolekcji prezesa Alfreda Kobera (fot. ze zbiorów R. Faca)

Wiceprezesami zarządu klubu zostali:  Leon Ślusarz i prof. Eugeniusz Wołoszyński, sekretarzem Herman Kleineman, a skarbnikiem Józef Lichnowski. Ponadto w zarządzie znaleźli się: Mieczysław Arciszewski, Jan Kołowóz, Wolf Kohane, Stanisław Marcinkiewicz, Julian Prawdziuk, Antoni Szołdra, Stanisław Żmuda. Do komisji rewizyjnej wybrano wówczas Romana Hakallę, Władysława Klisiewicza i Tadeusz Pobihuszczego.  Był to pierwszy zarząd klubu oparty o zatwierdzony statut. Zarząd w wymienionym składzie pracował tylko rok.
Pierwsze statutowe wybory władz były swego rodzaju ukoronowaniem sześcioletnich wysiłków organizacyjnych rzeszowskich działaczy doprowadzających do wzmocnienia klubu.

"Zarys dziejów KS Resovia" S. Zaborniak, fot. ze zbiorów R. Faca, resoviacy.pl

 

 


 


 

| ... do artykuły  |

 
© 2006 | resoviacy.pl  serwis informacyjny CWKS Resovia Rzeszów | design by