ARTYKUŁY

  klub
strona główna
aktualności
informacje
prasa
wydarzenia
wywiady
  liga
kadra
terminarz
mecze
tabela
  historia
kronika
resoviacy
1905...
Rzeszów
artykuły
  www
e-muzeum
foto
linki
kontakt
księga gości
forum

 

 

 

Pierwsze powojenne Walne Zgromadzenie KS Resovia - 25 marca 1945 r.


W okresie jesienno- zimowych miesięcy 1944 roku przedwojenni działacze Resovii usilnie szukali rozproszonego sprzętu sportowego, dokumentów oraz przedwojennych przyjaciół Resovii. Poszukiwania nie spełniły oczekiwań działaczy. Denerwowało to władze, zwłaszcza brak klubowego statutu, który w zawierusze okupacyjnej skutecznie zaginął. Stąd przez miesiące zimowe przygotowano jego poszczególne paragrafy, po czym złożono go do rejestracji około 15 stycznia 1945 roku. Ostatecznie rejestracja statutu powojennej Resovii przez wydział społeczno- polityczny Urzędu Wojewódzkiego nastąpiła pismem z dnia 9 marca 1945 r. L.dz. 5243/II/626/45. Na tej podstawie 17 marca 1945 r. wywieszony został okólnik do członków i sympatyków z podaniem terminu 25 marca 1945 r. jako pierwszego po zakończeniu II wojny światowej walnego zgromadzenia KS Resovia.

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu, pochodzące z klubowej kroniki
 pisanej przez Stanisława Samolyka, dzialacza i prezesa Resovii w latach 1939 - 49


Stanisław Samołyk
dyr. Komunalnej Kasy Oszczędności,
członek zarządu klubu od 1936 r., prezes KSHC Resovia 1939- 1949


Ogłoszenie podpisane zostało przez zarząd tymczasowy w osobach Stanisława Samołyka i Tadeusza Tondery., syna Stefana, oddanego działacza KS Resovia w latach 1921-1939. Miesiące zimowe sprzyjały w opracowaniu statutu klubowego. Zapowiedziane w styczniu zebranie członków Resovii, odbyło się 25 marca 1945 roku. Miało ono przebieg zgodny z wcześniejszym okólnikiem. Wyłoniło pierwszy po wojnie zarząd KS Resovia w następującym składzie: Stanisław Samołyk - prezes, Tadeusz Janik- wiceprezes oraz  członkowie wydziału: Kazimierz Andrykiewicz, Kazimierz Fink, Jan Korst, Stanisław Marek, Władysław Pęcak, Florian Wieczorek, Tadeusz Tondera i Roman Zaleski. W skład komisji rewizyjnej weszli: Jan Forczek, Mikołaj Ożóg i Stanisław Wawrzaszek. Komisję sądu polubownego tworzyli: Józef Jedliczka, Władysław Stapiński i Franciszek Ślusarczyk (prezydent Rzeszowa w latach 1939-1947).


         

Pieczęcie KS Resovia używane od 1945 roku

Na zebraniu podjęto uchwały o wysokości składek: członkowie zwyczajni- wpisowe 20 zł, składka miesięczna- 5 zł, zawodnicy odpowiednio- 5 zł i 1 zł, członkowie wspierający- 100 zł i 50 zł.
W zebraniu uczestniczyło 56 osób. Zatwierdzono również pieczęcie do do stemplowania pism, legitymacji i biletów. Jest to dowód na to, że obecność w późniejszej nazwie Resovii - cywilno - wojskowy - klub- sportowy, wiąże się z decyzjami późniejszymi.

dr Stanisław Zaborniak, Uniwersytet Rzeszowski

 

 
 

| ... do artykuły  |

 
© 2006 | resoviacy.pl  serwis informacyjny CWKS Resovia Rzeszów | design by