ARTYKUŁY

  klub
strona główna
aktualności
informacje
prasa
wydarzenia
wywiady
  liga
kadra
terminarz
mecze
tabela
  historia
kronika
resoviacy
1905...
Rzeszów
artykuły
  www
e-muzeum
foto
linki
kontakt
księga gości
forum

 

 

 

Resovia i 17 pułk piechoty w Rzeszowie


12 lutego 1933 roku Resovia połączyła się z klubem sportowym 17 Pułku Piechoty. Utworzono wtedy Wojskowo Cywilne Towarzystwo Sportowe „Resovia”. Na walnym zebraniu zatwierdzono działalność sekcji piłkarskiej oraz strzeleckiej, lekkiej atletyki, gier sportowych, pływackiej, wioślarskiej i tenisowej. W skład zarządu nowego klubu weszli- prezes dr Pauglisz, wiceprezes płk. Stanisław Siuda- dowodził wówczas 17 pułkiem piechoty w Rzeszowie (1933-31.III.1939), członkowie Pisowicz, Tondera, Jedliczka i S. Samołyk. Skład drużyny piłkarskiej Resovii w tym sezonie uzupełnił Wojciech Drozd, podoficer 17 p.p.
17 pułk piechoty garnizonu rzeszowskiego był najstarszym i najbardziej związanym z miastem pułkiem. Był bardzo widoczny w życiu sportowym i kulturalnym ówczesnego Rzeszowa. Poborowi, którzy trafiali do tego pułku pochodzili głównie z okolic Rzeszowa, Śląska i Pomorza.


Oddział 17 pułku piechoty w Rzeszowie | źródło: Muzeum Okręgowe Rzeszów

 

Na klubowym walnym zgromadzeniu w dniu 16.02.1936 r. wybrany został nowy zarząd wydziału Resovii. Do składu zarządu zostali wówczas wybrani: Prezes klubu- płk Stanisław Siuda (na zdjęciu), wiceprezesi: inż. Stefan Tondera, dr Józef Jedliczka, mjr Zaucha, mjr Teofil Kosiński. Członkami zarządu wybrano: kpt Wiktora Janoszkę, ppor. Władysława Parylaka, sierż. Władysława Oczosia, sierż. Ignacego Urbanika, Stanisława Samołyka, Władysława Słapińskiego, Władysława Przemykalskiego, Tadeusza Barowicza, Karola Piesowicza i sierż. Albina Krzyżaka.
W roku 1936 pomocy finansowej klubowi udzielił Zarząd Miasta. Po interwencji wiceprezesa mjr Kosińskiego przyznano Resovii kwotę 350 zł na zakup kostiumów do gry. Prezydent miasta przydzielił wówczas Resovii lokal na świetlicę znajdujący się w koszarach Hallera na ulicy Lwowskiej. Z żołnierzy WP pozostających w czynnej służbie i grających w ówczesnym czasie w Resovii należy wymienić por. Malczewskiego (późniejszy prezes Polskiego Związku Narciarskiego), Geislera (ślązaka odbywającego służbę wojskową w 17 p.p.) oraz Leonarda Wiedera pochodzącego również ze Śląska.
Jesienią 1937 r. rozgorzała dyskusja nad zmianą nazwy klubu z Wojskowego Cywilnego Towarzystwa Sportowego Resovia na Wojskowy Klub Sportowy Resovia. Posiedzenia zarządu klubu nie przyniosły zgody w związku z tym 2.09.1937 roku podjęto uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia członków klubu na dzień 12.12.1937 r. Doceniono współpracę z wojskiem szczególnie działalność prezesa płk. Stanisława Siudę , ale mimo to jednogłośnie postanowiono nie przyjmować statutu Wojskowego Klubu Sportowego. Działacze klubu wysunęli propozycję zawarcia umowy z firmą Cegielski. Wkrótce Zakłady H.Cegielskiego przejęły opiekę nad klubem. Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 6.03.1938 roku wybrano nowy zarząd. Prezesem został dyrektor Stanisław Kurzewski. Resovia powróciła do statutu cywilnego.
 Poprzednik nowego prezesa-dyrektora Kurzewskiego, prezes WCTS Resovia- płk. Stanisław Siuda w sierpniu 1939 objął dowództwo Poznańskiej Brygady Obrony Narodowej. Po klęsce kampanii wrześniowej dostał się do niewoli w  niemieckim obozie jenieckim dla polskich oficerów w bawarskim Murnau (OFLAG VII A Murnau). Zmarł w 1945 roku w szpitalu we Freising.

resoviacy.pl

 

  

| ... do artykuły  |

 
© 2006 | resoviacy.pl  serwis informacyjny CWKS Resovia Rzeszów | design by