RZESZÓW

  klub
strona główna
aktualności
informacje
prasa
wydarzenia
wywiady
  liga
kadra
terminarz
mecze
tabela
  historia
kronika
resoviacy
1905...
Rzeszów
artykuły
  www
e-muzeum
foto
linki
kontakt
księga gości
forum

 

 

 

  Gdzie graliśmy, czyli rzeszowska MaltaTrybuna główna stadionu Resovii, przed remontem | resoviacy.pl
 

Pierwsze boisko Resovii znajdowało się w ogrodzie miejskim przy ul. Dąbrowskiego. Jego wymiary wynosiły 58 x 51 m, wyposażone było w bramki, które stanowiły dwa paliki połączone u góry taśmą.
1 września 1907 w "Głosie Rzeszowskim" zapowiadano, że pierwszy oficjalny "match gry w piłkę nożną", pomiędzy championami krakowskimi i rzeszowskimi , odbędzie się w pierwszych dniach września, a "rzeszowscy gracze ćwiczą juz od pewnego czasu , aby wypaść dobrze na tym matchu".
Już w tamtych czasach narzekano na ceny biletów (50 halerzy), co też miało znaczący wpływ na frekwencję.
Z czasem klub się rozrastał i, by stworzyć lepsze warunki do gry , nowo wybrany zarząd klubu ze składek członków (kwartalnie 1 korona - jednak można samemu cos zrobić) i z dochodów z organizowanych imprez (np. w 1912 r. odbył się wzlot aeroplanu obserwowany przez 15 tysięcy widzów), rozpoczął budowę nowego boiska piłkarskiego.

          

              "Głos Rzeszowa" 1912.05.18

Otwarto je uroczyście 19 maja 1912 na "stawisku" w rejonie dzisiejszych ulic Hetmańskiej i Podpromia - na tę uroczystość przyjechała do Rzeszowa Pogoń Lwów. Mecz zakończył się zwycięstwem drużyny gości 1:5.

Wszystko dalej toczyło się dalej swoim rytmem do momentu wybuchu I wojny światowej gdzie na wszelkiego rodzaju imprezy sportowe nie było czasu.
W międzywojenne 20-lecie sport rzeszowski wszedł z dwoma prowizorycznymi boiskami piłkarskimi: starsze, niewymiarowe, znajdowało się w parku miejskim i było jeszcze używane w latach 1919-20, a drugie na  "stawisku", a także ze zniszczonym w latach wojny kompleksem urządzeń sportowych w ogrodzie Sokoła (za teatrem im. W. Siemaszkowej).
Żaden z tych obiektów nie zaspokajał potrzeb rzeszowian garnących się do uprawiania sportu. Stąd też rzeczą naturalną stało się dążenie do rozbudowy bazy sportowej miasta.
Pierwsza do budowy boiska sportowego przystąpiła Resovia. Powstało no "na 3 morgach gruntu, u wylotu ul. Krakowskiej, za rampą kolejową" i zostało oddane do użytku 4 czerwca 1920 r. "Do pracy nad budową- jak czytamy w "Ziemi Rzeszowskiej"- stanął tu żołnierz obok cywila". Uroczystego otwarcia tego obiektu dokonał ppłk Pilecki, podkreślając w przemówieniu, że ma on służyć wyrobieniu ducha sportowego w społeczeństwie. Jak później się okazało boisko służyło Resovii 20 lat.
Boisko Resovii stopniowo było rozbudowywane, dzięki ofiarności członków klubu i rzeszowian. Ogrodzono je parkanem wysokim na 2 metry, urządzono boisko piłkarskie i kort tenisowy, przystąpiono również do budowy rzutni, skoczni i bieżni oraz krytej kręgielni i budynku mieszkalnego dla stróża, z werandą przeznaczona na bufet.
Magistrat ofiarował na tę budowę cegłę "po cenie własnej", zaś prace wykonywano pod nadzorem pasjonata sportu inż. Miaskowskiego.
Poświęcenia rozbudowanego boiska dokonano 12 sierpnia 1923 r. Uroczystość odbyła się w obecności ponad tysiąca osób, którzy obejrzeli też mecz przybyłej na tę uroczystość Cracovii z Resovią.
W 1926 roku Resovia oddała do użytku kręgielnię, a w 1927 korty tenisowe (za godzinę korzystania członkowie klubu płacili 60 gr, niezrzeszeni 1 zł).
Na początku 1929 r. odbyło się zebranie przedstawicieli rzeszowskich towarzystw sportowych oraz władz miejskich, na którym zapadła uchwała, że wiosną 1930 r. przystąpi się do budowy nowego stadionu sportowego. Pod budowę przeznaczono grunty, zapisane legatem śp. dr Hanasiewicza, powierzając prace budowlane KS Resovii.
Zamierzano na ten cel wydatkować 150 tys. zł na co miasto miało zaciągnąć pożyczkę w kwocie 120 tys zł.
Do realizacji tych ambitnych zamierzeń nie doszło, ze względu na kryzys ekonomiczny z początku lat 30-tych.
W 1931 r. po zbudowaniu na boisku Resovii lodowiska dla hokeistów (o pow. 1800 m²), przystąpiono wiosną jedynie do budowy na nim przepisowej bieżni dla lekkoatletów. Prace dokończono w maju i pierwszy bieg na nowej bieżni wygrał resoviak Kluz, który dystans 1500 m przebiegł w czasie 4 minuty i 52 sekundy.
12 sierpnia 1931 r. w czasie święta pułkowego 17 pp., oddano do użytku stadion wojskowy przy ul. Langiewicza. Z obiektu tego korzystała również Resovia.
W sezonie 1939-40  Resovia rozegrała tylko jeden mecz przy ulicy Langiewicza.
Podczas okupacji na obiektach Resovii przy ul. Krakowskiej Niemcy wybudowali budynki koszar,
a na jedynym ocalałym stadionie przy ulicy Langiewicza grały zespoły niemieckie - grono piłkarzy Resovii przeniosło się na Staromieście grając tam konspiracyjne mecze.
Rok 1949 to data ostatniej przeprowadzki Resovii. Stadion wybudowano przy ulicy Krakowskiej bocznej (obecnie Wyspiańskiego 22) . Nowy obiekt, jak na ówczesne czasy, zaplanowany był z rozmachem , posiadał płytę piłkarską główną i treningową, korty tenisowe, boiska do siatkówki , bieżnie , tor żużlowy oraz trybuny murowane wraz z szatniami i magazynami.
Należy podkreślić, że nowy obiekt był w znacznej części sfinansowany ze środków przekazanych klubowi przez jego ofiarnych sympatyków.
Pierwszy z remontów obiektu  odbył się na Ogólnopolską Spartakiadę Młodzieży w 1984 r. W tym czasie na Resovii pojawiła się tartanowa bieżnia.
W związku ze zmianami politycznymi i coraz mniejszymi dotacjami Resovia zaczynała popadać w długi - dlatego w 1995 roku rzucono myśl , aby sekcję Resovii połączyć z AZS WSP Rzeszów.
W 1997 r. decyzją Walnego Zebrania członków Resovii część majątku klubu (9,5 ha działki klubowej wraz z boiskami i bieżnia lekkoatletyczną) przekazano Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (dzisiejszy Uniwersytet Rzeszowski). Senat WSP zobowiązał się w akcie notarialnym do ponoszenia kosztów utrzymania obiektów i wieczystego użytkowania obiektów przez zawodników Resovii.
Linią oddzielającą tereny, które należą do Resovii od terenów Uniwersytetu jest droga biegnąca od jednej do drugiej bramy, przy czym część z nieskończonym hotelem należy do Resovii. Ówczesna decyzja władz klubu budzi wśród kibiców wiele kontrowersji.
W roku 2004 przeprowadzono gruntowny remont stadionu. Na wale otaczającym boisko piłkarskie wybudowano sektory z miejscami siedzącymi dla kibiców, wymieniono bieżnie tartanową i murawę boiska. Za bocznymi sektorami trybuny głównej dobudowano sale wykładowe i pomieszczenia do obsługi monitoringu. Również ten remont, którego inwestorem był Uniwersytet Rzeszowski wzbudził wiele kontrowersji wśród rzeszowian. Koszty remontu były ogromne, a prace wykonane na stadionie miały mnóstwo mankamentów i wad. Część prac korygowano. W czasie remontu piłkarze Resovii zmuszeni byli grać na boisku wojskowym na dawnym "Wygnańcu." Na wyremontowany stadion przy ul. Wyspiańskiego powrócili dopiero we wrześniu 2006 roku.
Obecnie trwają prace przygotowawcze pod nową inwestycję na obiektach Resovii. Resovia wraz z inwestorami przymierza się do budowy kompleksu sportowego "Resovia- Park". Jak będzie wyglądał stadion "rzeszowskiej Malty" w przyszłości? Czas pokaże....

resoviacy.pl
Adam Socha "Rozbudowa obiektów sportowych" | Dzieje Rzeszowa t. III
Andrzej Kosiorowski | Resovia 1995 - 2000
Głos Rzeszowa"

 

  

| ... do Rzeszów |

 
© 2006 | resoviacy.pl  serwis informacyjny CWKS Resovia Rzeszów | design by