WYDARZENIA

  klub
strona główna
aktualności
informacje
prasa
wydarzenia
wywiady
  liga
kadra
terminarz
mecze
tabela
  historia
kronika
resoviacy
1905...
Rzeszów
artykuły
  www
e-muzeum
foto
linki
kontakt
księga gości
forum

 
 

 

1997.03.18 | Po "walnym" i przed "walnym"

W piątek (14.03.1997 r.) odbyło się w Klubie Garnizonowym w Rzeszowie 80. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze klubu CWKS Resovia. Zebranie odbyło się po raz drugi, gdyż za pierwszym razem przybyło zbyt mało członków, aby uzyskać quorum, niezbędne do podejmowania uchwał. Obrady rozpoczęły się z 50 minutowym opóźnieniem, gdyż wszyscy oczekiwali na przybycie wiceprezydenta Rzeszowa, Józefa Górnego.

Na wstępie zabrał głos urzędujący prezes Adam Sadecki. Po przywitaniu wszystkich zebranych uhonorował kryształowymi pucharami, na wniosek zarządu klubu, następujących działaczy: Franciszka Poradę (jak go określił prezes Sadecki: "Mózg" komisji rewizyjnej, który prowadzi bilanse i dzięki temu nie było w klubie "przekrętów" - wśród niektórych zebranych słowa te wywołały lekki uśmiech), Jana Sucha (siatkówka), Józefa Jodłowskiego (piłka nożna), Stanisława Zaborniaka (lekka atletyka), Józefa Przytockiego (koszykówka), oraz Wiesława Opałka (łucznictwo).

Następnie po zapoznaniu się zebranych z regulaminem obrad, głos zabrał dyrektor szkoły Mistrzostwa Sportowego PZPS w Rzeszowie dr Andrzej Grzyb, który zgłosił dwa wnioski. Pierwszy - aby zebraniu sprawozdawczemu (formalnie miało ono taką formę, gdyż kadencja działalności obecnego zarządu mija dopiero w 1998 roku) nadać charakter sprawozdawczo - wyborczy. Drugi - aby przed zgłoszeniem projektu  nowego statutu klubu, który miałby się wówczas nazywać Akademicki klub sportowy Resovia i korzystać z obiektów, utrzymywanych przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną - wystąpił przedstawiciel tej uczelni i przedstawił jej stanowisko wobec powyższej kwestii. Zebranie zostało zwołane w głównej mierze właśnie z tego powodu - przejęcia przez WSP obiektów, utrzymywania ich oraz nieodpłatnego udostępniania klubowi. Oba wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.

W tym momencie ponownie głos zabrał prezes Sadecki, który odczytał sprawozdanie z czteroletniej działalności klubu. Ogółem zadłużenie klubu wynosi aktualnie 747 510 tys. zł (a więc blisko 7,5 mld. starych złotych), na co składają się zaległości wobec: ZUS-u (215.730 tys. zł), Urzędu Skarbowego (209 889 tys. zł), Urzędu Miasta (130 243 tys zł.) MPEC-u (43 287 tys. zł), MPWiK-u (120 038 tys. zł), ROSiR-u (17 837 tys. zł), PZU S.A. (9 818 tys. zł) i Zakładu Gazowniczego (2 227 tys. zł).
Jeśli chodzi o wyniki sportowe, osiągane w latach 1993-1997, to najwięcej słów uznania prezes kierował do sekcji lekkoatletycznej, łuczniczej, koszykówki (ale głownie jeśli chodzi o juniorów). Najmniej splendoru przysporzyli w tym czasie piłkarze, którzy w 1994 roku zostali zdegradowani do III ligi, by w kolejnych dwóch sezonach dopiero na finiszu rozgrywek obronić swój III-ligowy byt.

Po wystąpieniu prezesa głos zabrał Franciszek Porada, który jeszcze raz omówił bilans finansowy działalności klubu w ostatnim czteroleciu.
Po jego wystąpieniu nastąpiła 15-minutowa przerwa, po której udzielono głosu prorektorowi Wyższej Szkoły Pedagogicznej, prof. Stanisławowi Krawczykowi. Najpierw odczytał on oświadczenie, przedstawiające stanowisko rektora tej uczelni, prof. Włodzimierza Bonusiaka, wobec przejęcia obiektów CWKS Resovia. Rektor stwierdził w nim, ze władze uczelni są skłonne przejąć klubowe obiekty, mimo dwóch długów hipotecznych: wobec Urzędu Miasta i ZUS-u (19 grudnia 1996 roku senat WSP podjął w tym kierunku stosowną uchwałę). innych zobowiązań władze uczelni nie mogą przejąć bez zgody senatu. Następnie prof. Krawczyk dorzucił od siebie kilka zdań komentarza. Stwierdził, że fuzja Resovii z WSP byłaby korzystna dla obu stron. Klub mógłby nieodpłatnie korzystać z obiektów, utrzymywanych przez władze uczelni, z kolei druga strona poszerzyłaby skromną uczelnianą bazę. Resovia mogłaby dalej prowadzić działalność we wszystkich pięciu istniejących sekcjach (piłce nożnej, siatkówce, koszykówce, lekkiej atletyce i łucznictwie). - Zmazanie Resovii byłoby olbrzymią stratą dla miasta - spuentował swoją wypowiedź prorektor.

Teraz głos zabrał wiceprezydent Rzeszowa, Józef Górny: - Mam mieszane uczucia po odczytaniu przez prezesa Sadeckiego sprawozdania, w którym stwierdził kilkakrotnie, ze klub nie znajdował przychylności władz miasta. Co prawda prezes dodawał często kontrargumenty przeczące temu, ale powyższe, przewijające się w sprawozdaniu stwierdzenie, jest dla mnie niezrozumiałe. W 1993 roku miasto przekazało 1 mld. 300 mln. starych złotych na oddłużenie klubu, w grudniu 1996 roku - 1 mld. 100 mln. starych złotych na spłatę zaległości względem ROSIR-u. Resovia była zawsze dobrze traktowana przez władze miasta mimo iż nie jest jedynym jego klubem. Miasto przekazało sporo pieniędzy na modernizacje stadionu przed ubiegłorocznym festiwalem, w głównej mierze po to, aby przygotować obiekty do przejęcia przez WSP. Jeżeli by to nastąpiło, władze miejskie umorzą w stosunku do WSP przejęty przez nią (względem Urzędu Miasta) dług - odbędzie się to na zasadzie dotacji z Urzędu Miasta. W momencie okazania przez władze uczelniane notarialnego aktu własności, zapis hipoteczny zostanie skreślony. Mając taką bazę, WSP w przyszłości mogłaby przekształcić się w Akademię Wychowania Fizycznego. Na koniec dziękuję zarządowi klubu za współpracę przy organizacji Festiwalu Zespołów Polonijnych - powiedział wiceprezydent Rzeszowa.

Po wystąpieniu Józefa Górnego przystąpiono do najważniejszego punktu zebrania - głosowania co do kwestii przejęcia klubowych obiektów przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną.  Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Na 124 członków klubu, na sali obecnych było 71 i wszyscy byli "ZA".

Ponieważ dochodziła godzina 20.00, przewodniczący Marek Górski (znany w regionie dziennikarz radiowy i telewizyjny, przed laty wiceprezes CWKS Resovia) zakończył obrady informacją, że projekt nowego statutu klubu ( w którym człon CWKS ulegnie zmianie na AKS) zostanie ogłoszony na kolejnym Zebraniu Wyborczym, które odbędzie się 18 kwietnia.

Tak więc jest miesiąc , aby zapoznać się ze statutem AKS Resovia i zgłosić ewentualne poprawki. 18 kwietnia zostanie także rozpatrzone absolutorium dla ustępującego zarządu oraz nastąpią wybory nowych władz.

Super Nowości, G.Grzywacz | 18.03.1997

 


 

| ... do wydarzenia |

 
© 2006 | resoviacy.pl  serwis informacyjny CWKS Resovia Rzeszów | design by