WYDARZENIA

  klub
strona główna
aktualności
informacje
prasa
wydarzenia
wywiady
  liga
kadra
terminarz
mecze
tabela
  historia
kronika
resoviacy
1905...
Rzeszów
artykuły
  www
e-muzeum
foto
linki
kontakt
księga gości
forum

 
 

 

1997.03.18 | Obiekty Resovii dla Wyższej Szkoły Pedagogicznej


Decyzją delegatów uczestniczących w 80 Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym CWKS Resovia, przekazano obiekty tego klubu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Za wnioskiem opowiedziała się zdecydowana większość z 81 uprawnionych do głosowania członków klubu. Wybory nowych władz oraz zmiany w statucie odłożono na 18 kwietnia.
Uczelnia wraz z otrzymaniem stadionu z całą infrastrukturą przejmuje na siebie jego utrzymanie oraz zobowiązuje się do pokrycia części zadłużenia ciążącego na Resovii. Konkretnie WSP spłaci należności wobec Urzędu Miasta oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co w sumie daje kwotę ponad 300 tysięcy zł. Na ten cel szkoła otrzyma z Urzędu Miasta dotację w wysokości 120 tys. zł. W ten sposób zadłużenie klubu zmniejszyłoby się z prawie 750 do 430 tys. zł
-Możemy wziąć część długów na siebie, ale tylko tych z utrzymaniem obiektów- powiedział w swoim wystąpieniu prorektor WSP prof. dr hab. Stanisław Krawczyk.- W żadnym wypadku nie będziemy utrzymywać sekcji. Nie damy rady również spłacić Urzędu Skarbowego, gdyż jesteśmy jednostką budżetową i nie dysponujemy funduszami  przeznaczonymi na ten cel- dodał prof. S. Krawczyk.
inną bardzo ważną kwestią poruszoną na zebraniu było przedstawienie przez dr Andrzeja Grzyba projektu zmian w statucie klubu. Plany dotyczą przede wszystkim zmiany nazwy klubu z Cywilno- Wojskowego Klubu Sportowego na Akademicki Klub Sportowy Resovia. Ponadto zarząd zmniejszony zostanie z 11-15 członków do 7-11. W jego skład wejdą przedstawiciele poszczególnych sekcji, wojska, WSP oraz prezes i v-ce prezes. Pozostałe dwa miejsca zarezerwowane będą dla ewentualnych strategicznych sponsorów, którzy będą finansować potrzeby klubu. Pełna autonomia dotycząca funduszy przewidywana jest dla wszystkich sekcji, jednak nie będą mogły one oderwać się od Resovii. Majątkiem klubu dysponuje zarząd. Przes i v-ce prezes wybierani będą w oddzielnych głosowaniach podczas Walnego Zebrania.
Ogromne znaczenie dla przyszłości Resovii ma zmiana szyldu z CWKS na AKS. W sensie prawnym bowiem powstanie wówczas nowy klub i pojawi się szansa na likwidację zadłużenia. Oprócz tego nowy statut daje większe uprawnienia poszczególnym sekcjom. Po odczytaniu projektu zaproponowano, aby wszyscy członkowie zapoznali się z nowym statutem przed głosowaniem nad jego zatwierdzeniem. Wniosek został przyjęty i obecni zadecydowali, iż druga część zebrania na którym wybrane zostaną nowe władze, odbędzie się 18 kwietnia.
 

Sebastian Czech | 18.03.1997

  

| ... do wydarzenia |

 
© 2006 | resoviacy.pl  serwis informacyjny CWKS Resovia Rzeszów | design by